Jak leczyć ciężką depresję?

Opublikowane przez Marian Dudek w dniu

Depresja, coraz częściej zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych. Oznacza to, że jej powodem często jej obecny tryb życia człowieka, który też powoduje, że cierpi na nią coraz większa liczba osób. Na szczęście opracowane są już skuteczne metody walki z tą bardzo groźną chorobą. Obecnie zazwyczaj podczas jej leczenia, stosowane są połączone metody leczenia w formie psychoterapii, jak i farmakoterapii.

Leczenie ciężkich objawów depresji

ciężka depresjaW przypadku, gdy stopień nasilenia objawów jest określany jako ciężka depresja – leczenie w poznaniu będzie się opierało na wykorzystywaniu jednej z trzech rodzajów terapii, to jest poznawczej, behawioralnej, bądź też interpersonalnej. Wybór odpowiedniego rodzaju terapii podyktowany powinien być ogólnym stanem pacjenta, znane są jednak także przypadki gdy konieczne jest połączenie różnych metod terapii. W większości przypadków, leczenie depresji, trwa przez okres około dwunastu tygodni, chociaż w bardziej złożonych przypadkach, konieczne może być przedłużenie okresu leczenia. Terapia typu poznawczego, skoncentrowana jest przede wszystkim na zmianie myślenia dysfunkcjonalnego. Opiera się ona na założeniu, że sytuacje stresowe są wywołane przez myślenie schematyczne i działanie automatyczne, zakodowane w okresie dziecięcym.

stan depresyjny Kolejnym rodzajem terapii, wykazującym skuteczność w leczeniu nawet ciężkiej depresji, niewątpliwie jest terapia behawioralna. Ten rodzaj terapii, skoncentrowany jest przede wszystkim na aktualnym zachowaniu pacjenta oraz na próbach jego zmiany. Głównym elementem tej terapii jest zmotywowanie pacjenta do monitorowania swojego nastroju oraz aktywności. Kolejnym rodzajem terapii, wykazującym znaczną skuteczność w leczeniu tej nawet najcięższej depresji, może być niewątpliwie terapia interpersonalna. Ta z kolei koncentruje się przede wszystkim na problemach interpersonalnych pacjenta, przede wszystkim na jego problemach w komunikacji z innymi ludźmi. Jest to terapia, która najczęściej traktowana jest jako przykład tak zwanej „terapii mówionej”. Aby terapia okazała się skuteczna, połączona być musi z dobraniem odpowiedniego leczenia farmakologicznego.

Od pewnego czasu, coraz większa liczba osób cierpi na depresję, która może przybierać czasem bardzo ciężką postać. Dlatego też tak ważne okazuje się być, dobranie odpowiedniego leczenia, które powinno opierać się zarówno o farmakoterapię, jak i psychoterapię. W przypadku niektórych pacjentów konieczne może być połączenie różnych metod leczenia, dla osiągnięcia lepszych rezultatów w krótszym czasie. Przyjmuje się, że okres leczenia ciężkiej depresji jest nie krótszy niż 12 tygodni.

Kategorie: Psychologia