Kiedy należy się zgłosić na leczenie endodoncyjne?

Opublikowane przez Marek Dzięcioł w dniu

Endodoncja jest dziedziną stomatologii wykorzystującą nowoczesne techniki, takie jak mikroskopy i endometry, w celu bezbolesnego i precyzyjnego leczenia zaawansowanych przypadków chorób zębów. Podstawową metodą zabiegów enodoncyjnych jest leczenie kanałowe, które jest wdrażane, aby wyleczyć ząb i ocalić go przed usunięciem.

Kiedy potrzebny endodonta?

Przygotowanie u endodontyEndodoncja to proces nie tylko trwający przez długi okres, ale też niezwykle pracochłonny i wymagający od lekarza doskonałych umiejętności manualnych i niebywałej precyzji. Nowoczesna endodoncja korzysta z najnowszych narzędzi ułatwiających diagnostykę i leczenie – należą do nich mikroskopy operacyjne i endometry. Endodoncja mikroskopowa posługuje się specjalistycznym sprzętem umożliwiającym powiększenie leczonego zęba, wgląd do wnętrza jego komory i dogłębne wyczyszczenie kanału. Stosowanie mikroskopu ma wiele korzyści, takich jak krótszy czas leczenia, większa dokładność. Przy leczeniu mikroskopowym niezbędna dla endodonty jest również diagnostyka rentgenowska, która pozwala na zobrazowanie przebiegu kanałów zębowych. Endometry są natomiast elektronicznymi urządzeniami, których zadaniem jest pomiar głębokości kanału zębowego. Takie nowatorskie metody stosuje jedynie doświadczony endodonta Mokotów to dzielnica najlepiej wyposażonych gabinetów stomatologicznych. Leczenie endodencyjne może być konieczne w takich przypadkach jak zwichnięcie czy złamanie zęba, patologiczne starcie zęba, martwica i zapalenie miazgi, rozległa próchnica lub przed przystąpieniem do wykonania korony bądź mostu.

Leczenie kanałowe jednak nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Zdarza się, że ząb jest uszkodzony do granicyNarzędzia endodonty dziąsła, co eliminuje możliwość skorzystania z pomocy endodonty. Innymi przeciwwskazaniami do wdrożenia leczenia endodontycznego są przebyte zapalenie wsierdzia oraz cukrzyca insulinozależna. Podobnie jak większość zabiegów medycznych, leczenie endodontyczne też niesie ze sobą pewne powikłania. Do możliwych skutków ubocznych należą zaczerwienienie, ból, mrowienie czy opuchlizna. W przypadku przedłużających się dolegliwości tego typu należy niezwłocznie udać się do gabinetu na wizytę kontrolną, gdyż mogło dojść do nieprawidłowości podczas zabiegu, takich jak perforacja ściany kanału czy niedokładne usunięcie miazgi zęba. Skomplikowana anatomia kanałów korzeniowych sprawia, że leczenie endodontyczne wymaga od dentysty doświadczenia, umiejętności i dokładności. Endodoncja daje możliwość wyleczenia zęba z ubytkami próchnicowymi, a trud i czas włożony w zabieg leczenia kanałowego pozwolą na jego ocalenie.

Kluczowym aspektem przy pierwszym spotkaniu specjalisty z pacjentem jest diagnostyka i wykonanie zdjęcia rentgenowskiego. Zdjęcie rentgenowskie danego zęba, bądź zębów umożliwia ocenę stanu choroby. Dopiero po pełnej diagnostyce specjalista może decydować o wdrożeniu leczenia.