Kiedy potrzebna jest psychoterapia dzieci i młodzieży?

Opublikowane przez Marian Dudek w dniu

Większość problemów psychicznych rozwija się już w pierwszych etapach życia człowieka. Właśnie dlatego tak ważna jest odpowiednia profilaktyka psychologiczna wśród dzieci i młodzieży. Niestety w wielu szkołach brakuje obecnie gabinetu psychologa lub wykwalifikowanego terapeuty dziecięcego. Kryzys w relacjach rówieśniczych, a także problemy społeczne spowodowane pandemią nasilają potrzebę korzystania z poradni psychologicznych dla najmłodszych. Jedynie wczesna diagnoza może zapobiec narastaniu skali problemu, jakim jest dziecięca depresja lub nieprawidłowości rozwojowe. 

Skuteczna psychoterapia dzieci i młodzieży

Profilaktyka chorób psychicznych, do których zaliczyć można między innymi depresję powinna dotyczyć dzieci iDziecko krzyczące do mikrofonu młodzieży na każdym etapie szkolnej edukacji. Ryzyko pojawienia się poważnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu jest bowiem równie wysokie u wszystkich grup wiekowych. Jeśli obiektem poszukiwań rodziców lub opiekunów jest dostosowana do wieku psychoterapia dzieci i młodzieży Poznań będzie idealnym miejscem, by znaleźć właściwy gabinet lub poradnię. Lokalni specjaliści organizują sesje indywidualne i grupowe, skierowane do małoletnich z różnych grup wiekowych. Uczestnictwo w tego typu zajęciach sprawdzi się zawsze wtedy, kiedy dziecko odczuwa dyskomfort, trudności w relacjach z innymi lub samym sobą, a także kiedy opiekunów trapią wątpliwości i niepokoje kategorii wychowawczej.

Dziecko zasłania rączkami twarzCzęsto szkoły zmagają się z problemem niewystarczającej liczby specjalistów, którzy mogliby udzielić porad wychowawczych zarówno rodzicom, jak i nauczycielom, dla których zdalne nauczanie jest obecnie ogromnym wyzwaniem. Dzieci pozbawione normalnych kontaktów z rówieśnikami tracą zapał do nauki, zamykają się w sobie, a często także popadają w depresję. Lockdown to jednak nie jedyna przyczyna problemów natury psychicznej u najmłodszych. Dzieci i młodzież wymagają również fachowej opieki w momencie zetknięcia się z trudną sytuacją życiową, a taką będzie np. rozwód rodziców, wypadek, choroba lub śmierć członka rodziny. Nie zapominajmy też, że izolacja społeczna oddziałuje nie tylko na najmłodszych. Wielu rodziców również zmaga się ze skutkami lockdownu i ograniczenia swobód społecznych, a ich problemy z kolei mają bezpośredni wpływ na dzieci. 

Trudności, z jakimi mierzy się obecnie młodzież są zupełnie inne niż te, z jakimi przyszło żyć wcześniejszym pokoleniom. Współczesne dzieci borykają się na przykład z problemem izolacji społecznej, która jest wynikiem pandemii. Jest to sytuacja trudna nie tylko dla młodych osób, ale także dla ich opiekunów, którzy nie zawsze wiedzą, w jaki sposób zorganizować czas. Jedyną drogą do poradzenia sobie z bieżącymi problemami może być pomoc wykwalifikowanego terapeuty, który zapewni dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz objaśni metody codziennego radzenia sobie z niepokojem.