Metody pomiaru tętna płodu

Opublikowane przez Zdzisław Zając w dniu

Jak zmierzyć tętno człowieka oczekującego na przyjście na świat? Udowodnione jest, że płód ma już niemal w pełni wykształcone serce około 10. tygodnia ciąży, a samą pracę serca płodu można już wykryć nawet około 6. tygodnia ciąży. Z tego względu większość przyszłych rodziców chce usłyszeć serce swojego dziecka, a lekarze chcą jak najszybciej ocenić jego pracę.W takim razie jak mierzy się tętno płodu?

Pomiar tętna płodu – aparatury i urządzenia

 mierzenie tętna płoduSerce płodu jest na początku kanałem mięśniowym, a dopiero później (10. tydzień ciąży) przypomina serce dorosłego człowieka, posiadając już dwie komory i dwa przedsionki. Dlatego też można ocenić jego pracę za pomocą różnych metod diagnostycznych. Klasycznym i jednym ze starszych, lecz nadal czasami stosowanym sposobem jest osłuchiwanie za pomocą słuchawki położniczej, inaczej zwaną też słuchawką Pinarda – od nazwy twórcy. Dzięki rozszerzanemu kształtowi wzmacnia i izoluje dźwięki kurczącego się narządu. Ulepszoną wersją takiego badania jest echosonda, która po prostu wzmacnia dźwięk na tyle, że jest słyszalny również dla ciężarnej. Dokładne mierzenie tętna płodu osiąga się przy pomocy bardziej precyzyjnych metod. Mowa o badaniu USG, KTG oraz o detektorach tętna. Badanie ultrasonograficzne, czyli USG jest jednym z pierwszych, które można wykonać na początku ciąży, ponieważ pozwala na ocenę tętna między 6. a 8. tygodniem ciąży. USG wykorzystuje zjawisko odbicia fali ultradźwiękowej i pozwala ocenić nie tylko częstość uderzeń serca płodu, ale również ocenić budowę serca. Kolejnym, powszechnym badaniem jest kardiotokografia, w skrócie KTG. Jest to badania wykonywane o wiele później od USG, bo dopiero od 25. tygodnia ciąży.

 mierzenie tętna płoduJednakże ma ono służyć do wykrywania stanów patologicznych. Badanie jest połączeniem kardiografii i tokografii. Pierwsze monitoruje pracę serca płodu a drugie rejestruje czynność skurczową macicy – jest to wskaźnik wykrywający nieprawidłowości w drugiej połowie ciąży i dzięki temu pomaga zapobiegać zbyt wczesnemu rozwiązaniu. Ostatnią ciekawą opcją jest zastosowanie detektorów. Główną ich funkcją jest dokładne mierzenie tętna płodu a dodatkowo są przeznaczone do użytku domowego. Opierają się one na wykorzystaniu zjawiska dopplera – podobnie jak w aparacie USG. Detektory można wykorzystywać już od 10. tygodnia ciąży. Jest to przydatne narzędzie do monitorowania aktywności płodu i pracy jego serca, w przypadku , kiedy lekarz zaleca uważne obserwowanie organizmu ciężarnej. Ciężarna może też na własne życzenie stosować takie narzędzie do dokładnego mierzenia tętna płodu, aby mieć pewność, co do stanu serca maleństwa. Jakie wyniki mieszczą się w normie dla płodu, a jakie powinny nas zaniepokoić? Przyjmuje się, że normalne tętno płodu mieści się w zakresie od 110 do ponad 150 uderzeń/min., więc jest to dosyć szeroki zakres. Warunkiem pozytywnej oceny wyniku badania jest wartość poniżej 160 i równocześnie powyżej 110 uderzeń/min. Wysokie wartości tętna mogą powodować nieprawidłowości w przebiegu ciąży ale też silny stres matki. Podobnie jest z niskimi wartościami tętna – zaburzenia ciążowe, ale również zbyt niskie ciśnienie krwi matki może być przyczyną zaburzeń pulsu dziecka. Kiedy zaobserwowane zostanie zaburzenie pracy serca w postaci zbyt szybkiego lub wolnego tętna, należy przede wszystkim zachować spokój. Każde, nawet najdokładniejsze urządzenie posiada pewien błąd pomiarowy, a nieprawidłowo przeprowadzone badanie może mieć istotny wpływ na wynik. Trzeba też brać pod uwagę stan zdrowia matki – ma on duży wpływ na funkcjonowanie płodu.

Dlatego najlepiej umówić się na wizytę do lekarza i wspomnieć o pomiarze tętna. W przypadku pomiaru w warunkach szpitalnych, kobieta już jest pod opieką specjalistów. Należy zaufać doświadczeniu i wiedzy personelu medycznego. Wtedy powinno się być spokojnym, że jest się w dobrych rękach.

Kategorie: Zdrowie