Na czym polega leczenie uzależnienia od narkotyków?

Opublikowane przez Marian Dudek w dniu

Posiadanie, wytwarzanie i zażywanie narkotyków w Polsce jest przestępstwem według Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Jest to przestępstwo i grozi karą pozbawienia wolności lub zasądzoną karą grzywny.

Pobyt w ośrodku uzależnień

Substancje, które mogą być pochodzenia naturalnego bądź syntetycznego zmieniające stan psychiczne nazywane są narkotykami. Wśród reakcji zmieniających stan psychiczny można wyróżnić dobre samopoczucie, błogostan, halucynacje czy pobudzenie seksualne. Jednak prowadzi to do uzależnień i problemów zdrowotnych, które mogą odbijać się w konsekwencji na problemach społecznych jak bezrobocie czy bezdomność. Uzależnienia mogą być pojedynczych osób w domu, dzięki czemu domownicy mogą zauważyć problem i pomóc osobie uzależnionej, jednak gorzej jest w przypadku współuzależnienia. Aby pomóc osobom uzależnionym, istotne jest pomoc specjalistów, którzy wiedzą, w jaki sposób podejść do takich osób i jak udzielić tej pomocy.

Leczenie uzależnień od narkotyków w ośrodku polega przede wszystkim na rozmowie, a w niektórych przypadkach izolacji tych osób na jakiś czas od swojego życia i środowiska. Poza rozmową stosowana jest detoksykacja, która polega na leczeniu farmakologicznym polegającym na podawaniu substancji leczniczych łagodzących objawy abstynencji, a w dalszej kolejności usunięcia uzależnienia. Detoksykacja ma miejsce w obiektach szpitalnych i trwa zwykle około 2 tygodnie – jest to wstęp do pełnego leczenia, ponieważ najważniejsza jest psychoterapia. Wobec tego bardzo ważny jest wybór ośrodka, gdzie leczenie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb uzależnionego. Postawienie adekwatnej diagnozy do uzależnienia jest kluczowe i dzięki niej leczenie może przebiegać w odpowiedni sposób. Ośrodki oferują zwykle leczenie od 3 miesięcy do roku, w zależności od postępów pacjentów. Jednak są przypadki, których czas leczenia wynosi nawet 24 miesiące – są to programy długoterminowe i bardzo rzadko realizowane. Mimo skończonego leczenia w ośrodku, aby efekty utrzymywały się pacjenci potrzebują grup wsparcia, które zapobiegają powrotom uzależnienia. Ponadto po leczeniu bardzo często oferowana jest pomoc materialna oraz możliwość zamieszkania w hostelu na jakiś czas.

Narkomania jest chorobą, która musi być leczona w odpowiedni sposób, a po zakończeniu leczenia bardzo ważne jest wparcie i pomoc. Aby leczenie przebiegało w prawidłowy sposób i dawało odpowiednie skutki istotny jest wybór ośrodka, w którym pracuje szereg lekarzy i specjalistów, którzy postawią dobrą diagnozę, dobiorą adekwatne leczenie farmakologiczne i pomogą tym osobom psychicznie.

Kategorie: Zdrowie